Дина Рубина
Дина Рубина

«...И тогда я всех вас опишу!»

Литературный концерт в Риге
×

13 апреля в Риге приглашаем на встречу с Диной Рубиной — писателем и сценаристом, чьи книги удостоены международных наград, а главное — любимы читателями в разных странах.

Литературный концерт Дины Рубиной — это настоящий театр одного актера. Рубина сама начитывает свои произведения, и лучше нее это не сделает никто! Диапазон голосов, акцентов, характеров и интонаций, которыми владеет писательница, заставляет поверить в ее сценическое образование. Но огромная галерея самых разнообразных образов, с невероятным артистизмом воплощаемых на сцене, — просто природный дар Дины Рубиной.

«Любой серьезный писатель пропускает через себя абсолютно все ненависти, любови, признания, болезни, страсти, рождении, смерти — все, что происходит с его героями. Это связь кровная, я бы даже сказала, интимная», — говорит Дина Рубина о героях своих книг.

Это будет яркий авторский вечер, с неподражаемыми текстами, интонациями и новыми смыслами: будет и тонкий юмор, и пронзительная мудрость — всё, за что мы обожаем прозу Рубиной.

Дина Рубина — писатель, сценарист. Автор более 40 книг, переведенных на многие языки: «Холодная весна в Провансе», «На солнечной стороне улицы», «Синдикат», «Вот идет Мессия!..», «Высокая вода венецианцев», «Воскресная месса в Толедо», «Камера наезжает!». После вторжения российских войск в Украину Дина Рубина публично высказала свою антивоенную позицию. Не выезжает и не выступает в России, последние 10 лет живет и работает в Израиле. Её произведения были удостоены многих престижных литературных премий и наград.

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 16+

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Место проведения: Splendid Palace, Elizabetes street 61, Rīga, LV-1050Dina Rubina

«...Un tad es jūs visus aprakstīšu!»

Literārais koncerts Rīgā

13. aprīlī, plkst. 19:00

13. aprīlī Rīgā aicinām uz tikšanos ar Dinu Rubinu — rakstnieci un scenāristi, kuras grāmatas ir saņēmušas starptautiskus apbalvojumus un, kas svarīgākais — ir mīlētas lasītāju vidū dažādās valstīs.

Dinas Rubinas literārais koncerts ir īsts viena aktiera teātris. Rubina pati lasa savus darbus, un neviens to nespēj izdarīt labāk! Rakstnieces pārvaldīto balsu, akcentu, raksturu un intonāciju diapazons liek ticēt viņas sceniskajai izglītībai. Taču milzīga dažādu tēlu galerija, ko ar brīnišķīgu mākslinieciskumu iemieso uz skatuves, ir Dinas Rubinas dabiska dāvana.

«Jebkurš nopietns rakstnieks ļauj sevi caurstrāvot ar absolūti visu — naidu, mīlestību, atzīšanu, slimībām, kaislībām, dzimšanu, nāvi — visu, kas notiek ar viņa varoņiem. Tas ir asinsradu saites, es pat teiktu, intīma saikne,» saka Dina Rubina par saviem grāmatu varoņiem.

Tas būs spilgts autora vakars ar unikāliem tekstiem, intonācijām un jaunām nozīmēm: būs gan smalks humors, gan cauršaujoša gudrība — viss, ko mēs mīlam Rubinās prozā.

Dina Rubina ir rakstniece, scenāriste. Vairāk nekā 40 grāmatu autore, kas tulkotas daudzās valodās, piemēram, «Aukstais pavasaris Provansē», «Saulainajā ielas pusē», «Sindikāts», «Lūk, nāk Mesija!..», «Augsts ūdens venēciešiem», «Svētdienas mise Toledo», «Kamera tuvojas!». Pēc Krievijas karaspēka iebrukuma Ukrainā Dina Rubina publiski pauda savu pretkara nostāju. Viņš neceļo un neuzstājas Krievijā, pēdējos 10 gadus dzīvo un strādā Izraēlā. Viņas darbi ir guvuši daudzas prestižas literāras balvas un apbalvojumus.

Informācija par pasākumu

Ieteicamais vecums: 16+

Aptuvenais ilgums: 1 stunda 30 minūtes

Pasākuma vieta: Splendid Palace, Elizabetes iela 61, Rīga, LV-1050

Ваше отзыв принят!
Событие завершено

Спасибо за покупку!

Личный кабинет

Что-то пошло не так

вернитесь назад и попробуйте провести платёж ещё раз Попробовать ещё раз
photo

Дина Рубина

Автор